Током ванредног стања и "минус" на паузи

Банкари кажу да неће скидати ни накнаду на дозвољено прекорачење. Током мораторијума, камата се обрачунава, али се не наплаћује.

Последњих 10 дана дужници за готовинске, пољопривредне, стамбене, али и све остале кредите, којима су у том периоду пристизале рате, уверили су се да се Одлука Народне банке Србије о тромесечном мораторијуму примењује. И тако ће бити за још најмање две рате. Многе је, међутим збунила ситуација са дозвољеним минусом. Док је замрзавање камате и на ову позајмицу неке обрадовао, велики број суграђана био је шокиран када им је почетком априла са рачуна скинута камата, а затим исплата сторнирана, па новац враћен на рачун.

Иако у Одлуци Народне банке Србије стоји да се током ванредног стања неће обрачунавати затезна камата на доспела, а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења и принудне наплате, чини се да недоумице око тромесечне паузе у отплати дугова немају само клијенти, већ и поједине финансијске установе.

Процењује се да у Србији има 7,5 милиона текућих рачуна које је отворило пет милиона грађана, као и да је исто толико и дозвољених месечних прекорачења. На срећу многих, током мораторијума неће се скидати ни камата како због уговореног тако и недозвољеног минуса!

Из Удружења банака Србије кажу да и ове камате подлежу мораторијуму. Уговорене камате на искоришћени износ сваког месеца ће се обрачунавати, али ће се приписати тек по истеку тромесечне паузе. Рок важења дозвољеног прекорачења се продужује најмање за период трајања мораторијума. Према одлуци НБС и ту опцију клијенти могу да одбију и наставе са редовном отплатом.

- Камата на дозвољени минус се обрачунава, али се не наплаћује током мораторијума, већ се приписује основном дугу на крају месеца - објашњавају банкари. - На крају мораторијума клијент ће за износ камата за та три месеца имати више искоришћеног дозвољеног минуса. Ако је до мораторијума, рецимо имао 10.000 динара искоришћеног дозвољног минуса, а камата се за три месеца скупи на 300 динара, искоришћени лимит ће бити 10.300 динара након проласка мораторијума.

Креди агрикол банка је донела одлуку да свим медицинским радницима омогући бесплатни дозвољени минус до краја године. За њих камата неће бити ни обрачуната, па ни наплаћена до краја године. На месечном нивоу, камата је од два до 2,7 одсто.

Дозвољени минус је омиљена кредитна варијанта грађана Србије, вероватно јер је лако доступан, а процедура одобрења је једноставна и брза. Проблем је што је, уједно и убедљиво међу најскупљим банкарским производима. При крају прошле године, камата на дозвољени минус у просеку је износила 28,22 одсто, а на недозвољени 33,74 одсто.

  Извор: Вечерње новости