Успешна година за КЈП Златибор залет за нове планове (видео)

Комунално јавно предузеће Златибор успешно је пословало у 2019. години са већим приходима него ранијих година, а за наредну годину такође су постављени амбициозни планови.

Из Комуналног јавног предузећа кажу да су у претходној години вршећи седам од 14 комуналних делатности у које спадају управљање отпадом, летње и зимско одржавање путева, одржавање зелених јавних површина, одржавање ћистоће на јавним површинама, управљање пијацом паркингом и гробљем  приходовали  283.520,000 динара.

„То је значајно увећање у односу на претходне године захваљујући повећаном обиму посла, али и техничкој и кадровској оспособљености. Златибор се развија, тако се и обим посла комуналног јавног предузећа повећава. Због тога је наша обавеза да одговоримо како потребама наших суграђана, тако и туриста и инвеститора који граде на Златибору. Значајна средства улажемо у набавку механизације и опреме јер без добрих средстава за рад, и доброг кадра нема ни успеха у послу,“

каже Драгана Росић, портпаролка КЈП Златибор. У наредном периоду новина ће бити да ће КЈП вршити асфалтирање мањих површина, рупа и прекопа, за шта ће бити набављене потребне машине поред остале опреме, и за 2020. годину планирана су инвестициона улагања од 106.733,000 динара. Током 2019. године набављени су булдозер, два трактора, комбинована грађевинска машина, прикључни уређаји, ауто подизач, два доставна возила, контејнери и остала опрема.

„Протеклих година у набавку механизације и опреме неопходне за функционисање овог предузећа уложена су велика новчана средства тако да је та цифра премашила милион евра. Што се тиче 2019. године, уложено је 46 милиона динара. само у децембру месецу набављена су два трактора који ће бити коришћени за одржавање путева, лети ће се качити косилице и тарупи, а зими раоници, као и булдозер који ће бити коришћен за пробијање путева и у екстремним условима за чишћење снега, али и за радове на депонији Брегови“.

За 2020. годину очекује се завршетак изградње новог пословног објекта на Златибору који ће заузимати простор од 2700 квадратних метара где ће бити обједињене све службе комуналног предузећа.

„Нови објекат ће омогућити лакшу организацију посла, лакше функционисање. Поред управне зграде и пословних просторија, ту ће бити смештене и радионице за одржавање, магацински простор, објекти за складиштење агрегата. У ту сврху у општинском буџету издвојено је 150 милиона динара“

закључује Росић. У складу са локалним планом управљања отпадом у којем је КЈП главни извршилац, у наредној години ће се почети са примарном селекцијом отпада. Предвиђена је набавка зелених канти запремине 120 литара, док ће влада Шведске донирати плаве канте запремине 240 литара за систем одношења отпада у две канте што ће допринети циљу да Чајетина до 2021. године постане прва еколошка општина у Србији.

https://www.youtube.com/watch?v=Wtt78p7361w&feature=youtu.be