Завршен програм обуке за све циљне групе у Чајетини у оквиру пројекта „Партнерство у заједници – решење кризе“

Завршен програм обуке за све циљне групе у Чајетини у оквиру пројекта „Партнерство у заједници – решење кризе“

Почетком септембра, у градској библиотеци у Чајетини, одржана је радионица психо-социјалне подршке за родитеље и старатеље деце са сметњама у развоју, којом је завршен вишемесечни програм обуке за све циљне групе у оквиру пројекта „Партнерство у заједници – решење кризе“. Ова дводневна обука се састојала из две радионице, о остваривању права деце са сметњама у развоју, нарочито у време кризе, коју је водила Јелена Жунић Цицварић, директор програма Ужичког центра за права детета и друге, о начинима психолошке подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама, коју је водила дипломирани психолог/психотерапеут Ана Ристовић.

Циљ једногодишњег пројекта „Партнерство у заједници – решење кризе“, који је започет половином новембра 2022. а реализује га удружење Златиборски круг из Чајетине, је унапређивање услуга социјалне заштите и пружање подршке особама са сметњама у развоју и њиховим породицама у време пандемија, криза и различитих ванредних ситуација. Како каже Зорица Милосављевић, председница удружења и координаторка пројекта, кроз систематски приступ који укључује представнике локалне самоуправе и свих релевантних локалних институција и организација, једино је могуће наћи адекватан одговор за подршку деци са сметњама у развоју у време ванредне ситуације. Пројекат укључује набавку апарата за одржавање хигијене, стерилизацију и пречишћавање ваздуха у Дневном боравку за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини, пре свега за потенцијалне кризне и ванредне ситуације, психолошку телефонску шестомесечну подршку родитељима деце са сметњама у развоју и програм обуке. Програм обуке се заснива на окупљању свих професионалаца из различитих области, који су укључени у подршку особама са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама, и њиховој едукацији како би у тим ситуацијама исправно реаговали на појачане потребе особа са сметњама у развоју.

Едукативни програм је започет почетком 2023. када је одржана обука о изради пројектних предлога и обезбеђивању средстава, за представнике јавних предузећа, локалних институција и организација. Дејан Нешевић је, са својим колегама Владиславом Петковићем и Снежаном Милисављевић из Регионалне развојне агенције Златибор, током дводневне едукације полазницима пренео основна знања о процесу израде пројектних предлога и обезбеђивању средстава за решавање одређених проблема, не само за особе са сметњама у развоју већ за ширу заједницу.

Крајем јануара је одржана друга обука, за представнике организација, институција и установа социјалне заштите, коју је водила Ивана Копривица, дипломирани психолог – мастер пословне психологије. По њеним речима, циљ семинара – обука запослених у области социјалне заштите о пружању подршке деци са сметњама у развоју и њиховим породицама у време криза и ванредних ситуација, у потпуности је постигнут.

Половином фебруара, у основној школи у Чајетини, одржана је трећа обука, акредитован дводневни семинар за запослене у образовању, који су водили Бојан Грујић, дипломирани педагог и Татјана Симић, доктор медицинских наука, директорка специјалне школе „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу. Према извештају водитеља, семинар „Инклузија од теорије до праксе 2“ је одговорио на важна питања и неке од потреба учесница за стручном подршком у њиховом раду са децом са сметњама у развоју.

Током априла је одржан четврта обука, тродневна обука о вршњачкој едукацији за младе волонтере, за подршку деци са сметњама у развоју у општини Чајетина у кризним ситуацијама. Обука за младе је замишљена и реализована као оспособљавање младих за волонтерски рад и вршњачку едукацију, како би учесници својим другарима из средње школе и 7. и 8. разреда основне школе могли да пренесу искуство и стечено знање о пружању подршке деци са сметњама у развоју, нарочито у кризним ситуацијама. Обуку су водиле Јелена Жунић Цицварић, доктор методичко-педагошких наука и Александра Мутавџић, дипломирани дефектолог-сурдолог из основне школе „Миодраг В. Матић“ из Ужица, за едукацију деце са различитим сметњама и тешкоћама у развоју.

Крајем августа и почетком септембра су одржане две радионице у оквиру обуке психо-социјалне подршке за родитеље и старатеље деце са сметњама у развоју, чиме је завршен овај систематски приступ едукацији свих релевантних фактора у локалној заједници који доприносе решавању проблема и потреба особа са сметњама у развоју у областима образовања, здравства, социјалне заштите и, уопштено, у учешћу у животу локалне заједнице.

За октобар је предвиђено представљање Протокола о пружању подршке особама са сметњама у развоју у општини Чајетина у периодима појачаних и специфичних потреба као што је пандемија или нека друга ванредна ситуација, у чијем су креирању учествовали представници свих релевантних локалних удружења, организација, установа и институција. Овај Протокол је први у Србији и њиме ће се дефинисати све обавезе и специфичне акције релевантних установа и институција, за подршку особама са сметњама у развоју и њиховим породицама у кризним ситуацијама.

Овај значајан пројекат, „Партнерство у заједници – решење кризе“, удружење Златиборски круг реализује у сарадњи са општином Чајетина, а подржавају га Европска унија и Влада Републике Србије кроз програм ЕУ ПРО Плус.